SAVATE BOXE FRANÇAISE  -  BOXE ANGLAISE    "SALLE AU SOUS-SOL"

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI
15H00 à 18H00
Cours libre
15H00 à 18H00
Cours libre
14H00 à 14H45
Savate boxe
(5-8 ans)
15H00 à 18H00
Cours libre
15H00 à 18H00
Cours libre
10H00 à 12H00
Boxe anglaise
 Cours libre  Cours libre 15H00 à 16H00
Savate boxe / Boxe anglaise
(9-11 ans)
 Cours libre  Cours libre
 Cours libre  Cours libre 16H00 à 17H15
Savate boxe / Boxe anglaise
(12-15 ans)
 Cours libre  Cours libre 14H00 à 14H45
Savate boxe
(5-8 ans)
19H00 à 20H15
Boxe anglaise
19H00 à 20H15
Savate boxe
19H00 à 20H15
Boxe anglaise
19H00 à 20H15
Savate boxe
19H00 à 20H15
Savate boxe
15H00 à 16H00
Savate boxe / Boxe anglaise
(9-11 ans)
20H15 à 21H45
Boxe anglaise
20H15 à 21H45
Boxe anglaise
20H15 à 21H45
Préparation physique
20H15 à 21H45
Boxe anglaise
20H15 à 21H45
Boxe anglaise
 16H00 à 17H15
Savate boxe / Boxe anglaise
(12-15 ans)

BOXE ANGLAISE  -  BOXE THAÏLANDAISE  -  BOXE FRANÇAISE  "SALLE AU REZ-DE-CHAUSSÉE"

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI
15H00 à 18H00
Cours libre
15H00 à 18H00
Cours libre
  15H00 à 18H00
Cours libre
15H00 à 18H00
Cours libre
 
19H00 à 20H15
Savate boxe
  19H00 à 20H30
Canne de Combat
  19H00 à 20H15
Boxe anglaise
16H00 à 17H15
Boxe anglaise
(12-15 ans)
20H15 à 21H45
Boxe thaïlandaise
MMA - Free fight
 
  20H15 à 21H45
Boxe thaïlandaise
MMA - Free fight
   

COMBAT LIBRE - MMA - FREE FIGHT    "SALLE AU PREMIER ÉTAGE"

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI
20H00 à 21H45
Combat libre
MMA - Free fight
    20H00 à 21H45
Combat libre
MMA - Free fight